VPS#1-1

Bắt đầu từ
45,000 đ
1 tháng
 • 1 vCore E5 CPU
 • 1 GB DDR4
 • 20 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 1 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#1-2

Bắt đầu từ
70,000 đ
1 tháng
 • 1 vCore E5 CPU
 • 2 GB DDR4
 • 30 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 1 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#2-4

Bắt đầu từ
145,000 đ
1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#2-8

Bắt đầu từ
210,000 đ
1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 8 GB DDR4
 • 90 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#4-16

Bắt đầu từ
350,000 đ
1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 16 GB DDR4
 • 150 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#8-32

Bắt đầu từ
625,000 đ
1 tháng
 • 8 vCore E5 CPU
 • 32 GB DDR4
 • 250 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

Thông tin thêm về gói dịch vụ

 • Đường truyền tốc độ cao lên tới 10Gbps
 • Chủ động cài lại hệ điều hành
 • Miễn phí Subnet /64 IPv6
 • Tặng tài khoản OFFICE 365 5TB driver khi sử dụng dịch vụ