Billing Cycle

VPS#1-1

90,000 đ Save  50 %
45,000 đ 1 tháng
 • 1 vCore E5 CPU
 • 1 GB DDR4
 • 20 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 1 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#1-2

140,000 đ Save  50 %
70,000 đ 1 tháng
 • 1 vCore E5 CPU
 • 2 GB DDR4
 • 30 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 1 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#2-4

290,000 đ Save  50 %
145,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#2-8

420,000 đ Save  50 %
210,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 8 GB DDR4
 • 90 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#4-16

700,000 đ Save  50 %
350,000 đ 1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 16 GB DDR4
 • 150 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS#8-32

1,250,000 đ Save  50 %
625,000 đ 1 tháng
 • 8 vCore E5 CPU
 • 32 GB DDR4
 • 250 SSD Ceph Storage
 • 1 IPV4 /64 IPV6
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS1-1USA

90,000 đ Save  50 %
45,000 đ 1 tháng
 • 1 vCore E5 CPU
 • 1 GB DDR4
 • 20 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS1-2-USA

140,000 đ Save  50 %
70,000 đ 1 tháng
 • 1 vCore E5 CPU
 • 2 GB DDR4
 • 30 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS-2-4USA

290,000 đ Save  50 %
145,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS-2-8USA

420,000 đ Save  50 %
210,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 8 GB DDR4
 • 90 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS-4-16USA

700,000 đ Save  50 %
350,000 đ 1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 16 GB DDR4
 • 150 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS-8-32USA

1,250,000 đ Save  50 %
625,000 đ 1 tháng
 • 8 vCore E5 CPU
 • 32 GB DDR4
 • 250 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS MMO#2-4-VN

450,000 đ Save  50 %
225,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS MMO#4-8-VN

700,000 đ Save  50 %
350,000 đ 1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 8GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS MMO#8-16-VN

1,250,000 đ Save  50 %
625,000 đ 1 tháng
 • 8 vCore E5 CPU
 • 16 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS MMO#2-4-US

450,000 đ Save  50 %
225,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS MMO#4-8-US

700,000 đ Save  50 %
350,000 đ 1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 8GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS MMO#8-16-US

1,250,000 đ Save  50 %
625,000 đ 1 tháng
 • 8 vCore E5 CPU
 • 16 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps 10Gbps Speed Port

VPS PROXY#1

900,000 đ Save  50 %
450,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps
 • IPv6 /48
 • Năng lực sử dụng 2000 Proxy

VPS PROXY#2

3,000,000 đ Save  50 %
1,500,000 đ 1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 16GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 1000 Mbps
 • 10 x IPv6 /48
 • Năng lực sử dụng 5000 Proxy

VPS PROXY#3

10,000,000 đ Save  50 %
5,000,000 đ 1 tháng
 • 16vCore E5 CPU
 • 32GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 2000 Mbps
 • 100 x IPv6 /48
 • Năng lực sử dụng 10.000 Proxy
Hỗ trợ windows 10

Đa dạng hệ điều hành

Chúng tôi hỗ trợ đầy đủ loại hệ điều Windows và Linux cho dịch vụ Cloud VPS. Cài đặt nhanh chóng, thuận tiện chỉ với một click chuột.
Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

CentOS

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Debian

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

CoreOS

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

FreeBSD

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Fedora

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

OpenBSD

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Ubuntu

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Windows

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Archlinux

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

openSUSE

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

AlmaLinux

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Upload Custom

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

cPanel

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

CyberPanel

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Docker

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Plesk

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Webmin

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Drupal

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Magento

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

PrestaShop

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Webmin

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

CWP

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

WordPress

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Đa dạng hệ điều hành

Joomla

Tại sao chọn dịch vụ ?

1 Residential IPv4

Kết quả check iphub.info IP Cư Dân (Residential) - IP dùng riêng cố định chưa từng được sử dụng .

2 IP Siêu Sạch

Dành cho các nhu cầu đặc biệt cho việc sử dụng tài khoản Facebook, Ebay, Paypal, Amazon

3 Hỗ Trợ 24/7

Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7/367 không nghỉ lễ tết đảm bảo việc kinh doanh của bạn luôn suôn sẻ .

Những ưu điểm của chúng tôi

Những giá trị mà dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn

HẠ TẦNG HIỆN ĐẠI

Hiện nay, VPS Việt Nam tại Onet có máy chủ đặt tại 2 trung tâm dữ liệu tại thành phố lớn là Viettel Hà Nội và FPT Tp. Hồ Chí Minh.

TỐC ĐỘ TRUY CẬP NHANH

VPS Việt Nam với lợi thế sử dụng hạ tầng và đường truyền Internet nội địa, giúp tốc độ truy cập nhanh chóng, ổn định. Kết hợp 100% ổ cứng SSD NVMe.

BĂNG THÔNG KHÔNG GIỚI HẠN

Cloud VPS Việt Nam có băng thông lên tới 40Gbps không giới hạn. Máy chủ luôn đạt thời gian hoạt động(Uptime) lên tới 99,9%.

ĐA DẠNG HỆ ĐIỀU HÀNH

VPS Cloudviet hỗ trợ đa dạng hệ điều hành như Windows 10, Windows Server 2012r2, Windows Server 2016.....

NÂNG CẤP LINH HOẠT

Trang quản lý hiện đại với đầy đủ chức năng giúp bạn tự thao tác nâng cấp CPU/RAM chỉ trong vài phút, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hệ thống.

Support 24/7365

Cloudviet hỗ trợ bạn ở tất cả các kênh phổ biến như Facebook, Zalo, Telegram, hoặc hotline...

Thương hiệu uy tín !

Hạ tầng Tier III 40Gbps

Giao diện quản trị thông minh, khởi tạo dịch vụ nhanh chóng. Hỗ trợ nhiều tính năng, tiện ích quản lý đa dạng và hơn thế nữa

Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Hạ tầng Tier III 40Gbps
Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Hạ tầng Tier III 40Gbps
Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Hạ tầng Tier III 40Gbps
Theo dõi Metric

Tiết kiệm thời gian quản trị với các công cụ và tính năng tuyệt vời

Đo lường tài nguyên sử dụng theo thời gian thực, giúp khách hàng đánh giá thực tế nhằm tối ưu hiệu xuất và dự trù kế hoạch mở rộng tài nguyên hiệu quả
Dịch Vụ Máy Chủ Ảo - Cloud Server - VPS MMO - Proxy IPv4 - Tiết kiệm thời gian quản trị với các công cụ và tính năng tuyệt vời

Support 24/7365 !

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7/365 không nghỉ lễ tết và chính sách hoàn tiền 100% nếu không hài lòng dịch vụ.