Billing Cycle

1 Proxy

35,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

4 Proxy

140,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

8 Proxy

280,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

16 Proxy

560,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

32 Proxy

1,120,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

64 Proxy

2,240,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

128 Proxy

4,480,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

256 Proxy

8,960,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

512 Proxy

17,920,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

1024 Proxy

35,840,000 đ 1 tháng
IPv4 Riêng : Tĩnh Port Speed : 10Gbps

65IPV4 -(/26)

875,000 đ 1 tháng

128IPv4 -(/25)

1,750,000 đ 1 tháng

256IPv4 -(/24)

3,500,000 đ 1 tháng

/48 IPV6 VN/USA

500,000 đ 1 tháng

VPS PROXY#1

900,000 đ 1 tháng
 • 2 vCore E5 CPU
 • 4 GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 100 Mbps
 • IPv6 /48
 • Năng lực sử dụng 2000 Proxy

VPS PROXY#2

3,000,000 đ 1 tháng
 • 4 vCore E5 CPU
 • 16GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 1000 Mbps
 • 10 x IPv6 /48
 • Năng lực sử dụng 5000 Proxy

VPS PROXY#3

10,000,000 đ 1 tháng
 • 16vCore E5 CPU
 • 32GB DDR4
 • 50 SSD Ceph Storage
 • Network 2000 Mbps
 • 100 x IPv6 /48
 • Năng lực sử dụng 10.000 Proxy

Tại sao chọn dịch vụ ?

1 Residential IPv4

Kết quả check iphub.info IP Cư Dân (Residential) - IP dùng riêng cố định chưa từng được sử dụng .

2 IP Siêu Sạch

Dành cho các nhu cầu đặc biệt cho việc sử dụng tài khoản Facebook, Ebay, Paypal, Amazon

3 Hỗ Trợ 24/7

Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7/367 không nghỉ lễ tết đảm bảo việc kinh doanh của bạn luôn suôn sẻ .

Support 24/7365 !

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7/365 không nghỉ lễ tết và chính sách hoàn tiền 100% nếu không hài lòng dịch vụ.