[IPv6] Hướng dẫn tạo proxy iPv6 Xoay

12/01/2021

Bài này mình sẽ hướng dẫn tạo proxy xoay từ vps Việt Nam các tính năng cơ bản như mở mỗi tab 1 IP hoặc sẽ xoay theo time xác định từ 1 tới 60 Phút .

  • Điều kiện Ubuntu từ 18 tới 22 bản mới nhất

  • Ping được ipv6 của vps và ip subnet ít nhất là /64

Cài đặt : 

wget -qO- raw.githubusercontent.com/khacnam/dev/main/sh.sh | bash

User : onet

pass : onet

Port : 1000 tới port 2000

Thời gian xoay 20 phút đổi ip một lần

VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ