[Zabbix] Giám sát server CentOS 7 bằng zabbix-agent

30/12/2020

Trong hệ thống thực tế việc giám sát hệ thống hay monitor là rất cần thiết. Để hỗ trợ việc giám sát này, Zabbix đã phát triển phần mềm agent trên các nền tảng OS và trong đó CentOS 7 là một trong những nền tảng được hỗ trợ.

Trong hướng dẫn này, cloud 365 sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix-Agent phiên bản 4.4 trên nền tảng CentOS 7. Để thực hành bài hướng dẫn này, chúng ta bắt buộc phải cài đặt thành công Zabbix Server phiên bản 4.4

Tham khảo cài đặt Zabbix Server phiên bản 4.4 tại đây

Mục lục:

  1. Mô hình triển khai
  2. Cài đặt trên Server CentOS 7
  3. Thêm host CentOS 7 lên Zabbix-Server

1. Mô hình triển khai:

2. Cài đặt trên Server CentOS 7

Bước 1: Tải về Zabbix-Agent

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-4.4.0-1.el7.x86_64.rpm

Bước 2: Cài đặt Zabbix-agent:

yum install zabbix-agent -y

Bước 3: Cấu hình Zabbix-Agent:

Sửa lại file cấu hình /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf theo các tham số sau

Server=<IP_ZABBIX_SERVER> ServerActive=<IP_ZABBIX_SERVER> Hostname=<ZABBIX_SERVER_HOSTNAME>

Ví dụ theo mô hình trong bài:

Server=172.16.4.180 ServerActive=172.16.4.180 Hostname=zabbix-server-lab

Bước 4: Cấu hình firewalld

firewall-cmd --zone=public --add-port=10050/tcp --permanent firewall-cmd --reload

Bước 5: Khởi động lại dịch vụ

systemctl enable zabbix-agent systemctl restart zabbix-agent

Bước 6: Kiểm tra việc cài đặt

Thực hiện trên Zabbix Server, sử dụng zabbix-get để kiểm tra

zabbix_get -s <ZABBIX_AGENT_IP> -k agent.version

Ví dụ trong bài:

zabbix_get -s 172.16.4.181 -k agent.version

Nếu output hiển thị phiên bản agent như sau là thành công:

4.4.0

3. Thêm host CentOS7 lên Zabbix-Server

Bước 1: Đăng nhập vào dashboard Zabbix-Server

Bước 2: Chọn Configuration -> Host

Bước 3: Trong màn Configuration, ta chọn Create Host

Bước 4: Trong màn Create Host, điền các thông số host

  • Trong tab Host, ta điền các thông số của host. Tối thiểu sẽ có Hostname, Group, địa chỉ IP.
  • Trong tab Template, ta chọn template để gán cho host cần giám sát. Ở đây CentOS do vậy Onet sẽ chọn Template OS Linux. Các bước thực hiện như sau:
  • Sau đó chọn add để hoàn thành bước add

Như vậy là host đã được thêm thành công

Tổng kết

Như vậy là Onet đã hướng dẫn thành công việc cài đặt Zabbix-agent trên CentOS7. Hiện tại, cloud 365 đã phát triển cloud VPS đã được cài đặt sẵn Zabbix. Các bạn có thể tham khảo thêm tại nhanhoa.com để biết thêm chi tiết.
Trong phần tiếp theo Onet sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix-agent trên Ubuntu 16.04.

Tham khảo bài viết trước

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Graylog] [LAB] [Phần 11] Cấu hình Graylog server tích hợp cảnh báo qua Slack

Chắc là mọi người đã biết đến Slack nơi tạo ra một room chat để mọi người có thể chia sẻ...
30/12/2020

Hướng dẫn cấu hình Rclone kết nối qua tài khoản FTP

Ở bài trước, chúng ta đã cài tìm hiểu cách cấu hình rclone kết nối với Google Drive. Bài viết...
30/12/2020

So sánh BigBlueButton và Jitsi : Lựa chọn sao cho đúng?

BigBlueButton và Jitsi đang là hai phần mềm video confenrence mã nguồn mở rất phổ biến và được...
30/12/2020