VPS Linux OpenVZ

OVZ1 – Linux
90.000
vnđ/tháng

HDD 40 GB

RAM 2 GB

CPU 2 Core

Hệ điều hành Linux

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk Hoặc Directadmin

Network 1GBs Share

OVZ2 – Linux
190.000
vnđ/tháng

HDD 90 GB

RAM 4 GB

CPU 4 Core

Hệ điều hành Linux

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk Hoặc Directadmin

Network 1GBs Share

OVZ3 – Linux
350.000
vnđ/tháng

HDD 150 GB

RAM 8 GB

CPU 6 Core

Hệ điều hành Linux

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk Hoặc Directadmin

Network 1GBs Share

ĐỐI TÁC