Cloud Server Linux

Cloud S1 – Linux
100.000
Giảm 60%
Giá Gốc 250.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 20 GB

RAM 2 GB

CPU 2 Core + 2core

Hệ điều hành Linux

Miễn phí Plesk Hoặc Vespacp+Filemanager

Network 1GBs Share

Cloud S2 – Linux
156.000
Giảm 60%
Giá Gốc 390.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 35 GB

RAM 4 GB

CPU 4 Core

Hệ điều hành Linux

Miễn phí Plesk Hoặc Vespacp+Filemanager

Network 1GBs Share

Cloud S3 – Linux
220.000
Giảm 60%
Giá Gốc 550.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 50 GB

RAM 6 GB

CPU 6 Core

Hệ điều hành Linux

Miễn phí Plesk Hoặc Vespacp+Filemanager

Network 1GBs Share

Cloud S4 – Linux
950.000
Giảm 60%
Giá Gốc 380.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 80 GB

RAM 8 GB

CPU 8 Core

Hệ điều hành Linux

Miễn phí Plesk Hoặc Vespacp+Filemanager

Network 1GBs Share

Cloud S5 – Linux
600.000
Giảm 60%
Giá Gốc 1.500.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 120 GB

RAM 10 GB

CPU 10 Core

Hệ điều hành Linux

Miễn phí Plesk Hoặc Vespacp+Filemanager

Network 1GBs Share

Cloud S6 – Linux
836.000
Giảm 60%
Giá Gốc 2.090.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 160 GB

RAM 16 GB

CPU 16 Core

Hệ điều hành Linux

Miễn phí Plesk Hoặc Vespacp+Filemanager

Network 1GBs Share

ĐỐI TÁC