VPS Linux OpenVz

ONETS1 – Linux
250.000
vnđ/tháng

HDD 40 GB

RAM 2 GB

CPU 2 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS2 – Linux
350.000
vnđ/tháng

HDD 90 GB

RAM 4 GB

CPU 4 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS3 – Linux
550.000
vnđ/tháng

HDD 150Gb

RAM 6 GB

CPU 6 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS4 – Linux
950.000
vnđ/tháng

HDD 200 GB

RAM 8 GB

CPU 8 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS5 – Linux
1.500.000
vnđ/tháng

HDD 300 GB

RAM 10 GB

CPU 10 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS6 – Linux
2.090.000
vnđ/tháng

HDD 500 GB

RAM 16 GB

CPU 16 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ĐỐI TÁC