Cloud Server Linux

Cloud S1 – Linux
100.000
Giá gốc 250.000đ
vnđ/tháng

Cloud Storage 20 GB

RAM 2 GB +1GB swap

CPU 2 Core + 2core

Hệ điều hành Linux

Network 1GBsShare

Cloud S2 – Linux
350.000
Plesk 17 Free
vnđ/tháng

Cloud Storage 35 GB

RAM 4 GB

CPU 4 Core

Hệ điều hành Linux

Network 1GBsShare

Cloud S3 – Linux
550.000
Plesk 17 Free
vnđ/tháng

Cloud Storage 50 GB

RAM 6 GB

CPU 6 Core

Hệ điều hành Linux

Network 1GBsShare

Cloud S4 – Linux
950.000
Plesk 17 Free
vnđ/tháng

Cloud Storage 80 GB

RAM 8 GB

CPU 8 Core

Hệ điều hành Linux

Network 1GBsShare

Cloud S5 – Linux
1.500.000
Plesk 17 Free
vnđ/tháng

Cloud Storage 120 GB

RAM 10 GB

CPU 10 Core

Hệ điều hành Linux

Network 1GBsShare

Cloud S6 – Linux
2.090.000
Plesk 17 Free
vnđ/tháng

Cloud Storage 160 GB

RAM 16 GB

CPU 16 Core

Hệ điều hành Linux

Network 1GBsShare

So sánh tính năng
Cloud server
Server thông thường
Lợi ích
Bổ sung thêm CPU
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm RAM
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm dung lượng
Chỉ 1 phút
Thủ công tốn nhiều thời gian
Tính liên tục
Rất cao 99.9%
Thấp
Tính mở rộng
Linh hoạt
Hạn chế
Khởi tạo
Chỉ 5 phút
Mất hàng giờ
Công nghệ lưu trữ
Virtuozzo Storage
Raid
Tính năng và cấu hình
Tính sẵn sàng
Rất cao
Bình thường
Hiệu năng
100%
100%
Truy cập từ xa
Auto KVM, RDP/SSH
Auto KVM, RDP/SSH
Control Panel
Stop, Start, Reload, Install OS
Khả năng nâng cấp
Phút
Từ 4 – 48 giờ
Khả năng ứng cứu
Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
Nâng cấp OS
Tự động
Hệ thống lưu trữ
Cloud SAN / Distributed
Local HDD/RAID
Hệ thống lưu đệm SSD(Cache)
SSD Enterprise
CPU
Intel Xeon VT-x từ 8-16 Cores
Tùy chọn
RAM
Từ 8-32 GB
Tùy chọn
HDD
Tối đa 240 GB / Drive
Tùy chọn
Hệ thống Network
Kết nối 1000 Mbps
Kết nối 100 Mbps
Private IP
01 Private Network 1000 Mbps
Public IP
01 Public IP + Addon
01 Public IP + Addon
Công nghệ ảo hóa
CT hoặc VM
Sao lưu dữ liệu
Chủ động thao tác
ĐỐI TÁC