VPS Linux OpenVz

ONETS1 – Linux
250.000
vnđ/tháng

HDD 40 GB

RAM 2 GB

CPU 2 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS2 – Linux
350.000
vnđ/tháng

HDD 90 GB

RAM 4 GB

CPU 4 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS3 – Linux
550.000
vnđ/tháng

HDD 150Gb

RAM 6 GB

CPU 6 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS4 – Linux
950.000
vnđ/tháng

HDD 200 GB

RAM 8 GB

CPU 8 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS5 – Linux
1.500.000
vnđ/tháng

HDD 300 GB

RAM 10 GB

CPU 10 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

ONETS6 – Linux
2.090.000
vnđ/tháng

HDD 500 GB

RAM 16 GB

CPU 16 Core

Công Nghệ Openvz

Miễn phí Plesk

Network 1GBs Share

Dịch vụ gia tăng
Đăng ký số lượng 1
Đăng ký số lượng >10
Bổ sung thêm Ram
1Gb 100.000vnđ/tháng
10Gb /800.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Cpu
1vCPU/100.000vnđ/tháng
10vCPU/800.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm ip
1ip/40.000vnđ/tháng
10ip/300.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Cloud Storage SSD
10 GB/100.000vnđ/tháng
100 GB/800.000vnđ/tháng
Dịch vụ quản trị
500.000vnđ/10VPS
2.000.000vnđ/Không giới hạn vps
So sánh tính năng
Cloud server
Server thông thường
Lợi ích
Bổ sung thêm CPU
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm RAM
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm dung lượng
Chỉ 1 phút
Thủ công tốn nhiều thời gian
Tính liên tục
Rất cao 99.9%
Thấp
Tính mở rộng
Linh hoạt
Hạn chế
Khởi tạo
Chỉ 5 phút
Mất hàng giờ
Công nghệ lưu trữ
SAN Storage
Raid
Tính năng và cấu hình
Tính sẵn sàng
Rất cao
Bình thường
Hiệu năng
100%
100%
Truy cập từ xa
Auto KVM, RDP/SSH
Auto KVM, RDP/SSH
Control Panel
Stop, Start, Reload, Install OS
Khả năng nâng cấp
Phút
Từ 4 – 48 giờ
Khả năng ứng cứu
Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
Nâng cấp OS
Tự động
Hệ thống lưu trữ
Cloud SAN / Distributed
Local HDD/RAID
Hệ thống lưu đệm SSD(Cache)
SSD Enterprise
CPU
Intel Xeon VT-x từ 8-16 Cores
Tùy chọn
RAM
Từ 8-32 GB
Tùy chọn
HDD
Tối đa 240 GB / Drive
Tùy chọn
Hệ thống Network
Kết nối 1000 Mbps
Kết nối 100 Mbps
Private IP
01 Private Network 1000 Mbps
Public IP
01 Public IP + Addon
01 Public IP + Addon
Công nghệ ảo hóa
CT hoặc VM
Sao lưu dữ liệu
Chủ động thao tác
ĐỐI TÁC