Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Bảng giá dịch vụ

DỊCH VỤ PRIVATE CLOUD

Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động và online với thời gian uptime lên đến 99.9%. Có server dự phòng giúp hoặt động liên tục dù có sự cố. Quý khách được cung cấp công cụ và giao diện để có thể chủ động nâng cấp hoặc hạ cấp, khởi tạo VPS chỉ với vài click chuột.

Private Cloud (Dedicated Cloud) là hạ tầng Cloud dành cho từng khách hàng. Một hệ thống Private Cloud uy tín có thể được đặt ở Datacenter của khách hàng hoặc tại datacenter của nhà cung cấp dịch vụ.

Cloud 1

6.600.000đ

/tháng
 • 3 x Nodes
 • CPU 96 vCore
 • RAM 128GB
 • 2TB SSD
 • Network 10GbE
 • IP Public 15IPs
Liên Hệ

Cloud 2

9.600.000đ

/Tháng
 • 3 x Nodes
 • CPU 96 vCore
 • RAM 256GB
 • 4TB SSD
 • Network 10GbE
 • IP Public 15IPs
Liên Hệ

Cloud 3

14.000.000

đ/tháng
 • 3 x Nodes
 • CPU 96 E5 V3
 • RAM 256GB
 • 4TB SSD
 • Network 10GbE
 • IP Public 15IPs
Liên Hệ