VPS SSD

ONETSX1
100.000
vnđ/tháng x12 tháng

SSD 30 GB

RAM DDR4 1 GB

CPU V3 1 vCore

Hệ điều hành Linux

Miễn Phí Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Cloud S1
380.000
vnđ/tháng

SSD 40 GB Hoặc 90Gb SAS

RAM DDR4 2 GB

CPU V3 2 vCore

Hệ điều hành Linux/Windows

Miễn Phí Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Cloud S2
550.000
vnđ/tháng

SSD 70 GB Hoặc 150Gb SAS

RAM DDR4 4 GB

CPU V3 4 Core

Hệ điều hành Linux/Windows

Miễn Phí Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Cloud S3
950.000
vnđ/tháng

SSD 90 GB Hoặc 200Gb SAS

RAM DDR4 6 GB

CPU V3 6 Core

Hệ điều hành Linux/Windows

Miễn Phí Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Cloud S4
1.250.000
vnđ/tháng

Cloud Storage SSD 120 GB

RAM DDR4 8 GB

CPU V3 8 Core

Hệ điều hành Linux/Windows

Tặng Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Cloud S5
1.500.000
vnđ/tháng

Cloud Storage SSD 150 GB

RAM DDR4 12 GB

CPU V3 12 Core

Hệ điều hành Linux/Windows

Tặng Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Cloud S6
2.090.000
vnđ/tháng

Cloud Storage SSD 200 GB

RAM DDR4 16 GB

CPU V316 Core

Hệ điều hành Linux/Windows

Tặng Plesk 17

Miễn Phí Miễn Phí

Network 1GBs Share

Dịch vụ gia tăng
Đăng ký số lượng 1
Đăng ký số lượng >10
Bổ sung thêm Ram
1Gb 100.000vnđ/tháng
10Gb /800.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Cpu
1vCPU/100.000vnđ/tháng
10vCPU/800.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm ip
1ip/40.000vnđ/tháng
10ip/300.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Cloud Storage SSD
10 GB/100.000vnđ/tháng
100 GB/800.000vnđ/tháng
Dịch vụ quản trị
500.000vnđ/10VPS
2.000.000vnđ/Không giới hạn vps
So sánh tính năng
Cloud server
Server thông thường
Lợi ích
Bổ sung thêm CPU
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm RAM
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm dung lượng
Chỉ 1 phút
Thủ công tốn nhiều thời gian
Tính liên tục
Rất cao 99.9%
Thấp
Tính mở rộng
Linh hoạt
Hạn chế
Khởi tạo
Chỉ 5 phút
Mất hàng giờ
Công nghệ lưu trữ
SAN Storage
Raid
Tính năng và cấu hình
Tính sẵn sàng
Rất cao
Bình thường
Hiệu năng
100%
100%
Truy cập từ xa
Auto KVM, RDP/SSH
Auto KVM, RDP/SSH
Control Panel
Stop, Start, Reload, Install OS
Khả năng nâng cấp
Phút
Từ 4 – 48 giờ
Khả năng ứng cứu
Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
Nâng cấp OS
Tự động
Hệ thống lưu trữ
Cloud SAN / Distributed
Local HDD/RAID
Hệ thống lưu đệm SSD(Cache)
SSD Enterprise
CPU
Intel Xeon VT-x từ 8-16 Cores
Tùy chọn
RAM
Từ 8-32 GB
Tùy chọn
HDD
Tối đa 240 GB / Drive
Tùy chọn
Hệ thống Network
Kết nối 1000 Mbps
Kết nối 100 Mbps
Private IP
01 Private Network 1000 Mbps
Public IP
01 Public IP + Addon
01 Public IP + Addon
Công nghệ ảo hóa
CT hoặc VM
Sao lưu dữ liệu
Chủ động thao tác
ĐỐI TÁC