Hướng dẫn mua IEO DUO Network Bitmax

DUO Network là một nền tảng phi tập trung cho phép phát hành, giao dịch và thanh toán các công cụ phái sinh kỹ thuật số được mã hóa. Nền tảng này nhằm giảm rủi ro và rào cản...

Xem Thêm

Chia sẻ KEY PLESK 17 ONYX WEB HOST EDITION 2 tháng

Unlimited domains WordPress Toolkit Developer Pack Subscription Management Account Management Reseller Management Plesk Onyx Version 17.8.11 Update #47 Download free 2/month : https://f5r5.com/irJS9D Get key 100 year oder  Price...

Xem Thêm

Hướng dẫn đầu tư bitcoin 2019 và Lời Khuyên cần xem

Đầu tư Bitcoin bắt đầu từ đâu? Thật sự thì để bắt đầu quá trình đầu tư Bitcoin khá đơn giản và nó chỉ có hai giai đoạn chính như sau: Giai đoạn đầu mang tên TÌM HIỂU và...

Xem Thêm

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Plesk Panel

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn. Let’s Encrypt...

Xem Thêm

Whmcs V7.7.1

Apps & Integrations A new way to browse available modules and integrations that includes all apps and integrations shipped with WHMCS by default as well as selected apps and integrations from the WHMCS Marketplace. Apps...

Xem Thêm

Khuyến mãi vps 50k/tháng SSD 50Gb

ONET IDC khuyến mãi 30/4 và 1/5-2019 với hai cấu hình 50.000đ/tháng và 100.000đ/tháng 200 mẫu website wordpress . 1. VPS Linux 50.000đ/tháng. Gói dịch vụ VPS SSD LINUX – 50K với cấu hình như...

Xem Thêm

Install Htop Centos 7

————– For RHEL/CentOS 7 ————– wget dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-7-11.noarch.rpm Once...

Xem Thêm

Upgrade MariaDB 5.5 to MariaDB 10.1.12 plesk centos 7

B1 : vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo B2 : [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64 gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck = 1 B3 : yum upgrade

Xem Thêm

Download MDaemon Private Email Server 17.0

MDaemon Messaging Server supports IMAP, SMTP, and POP3 protocols and delivers solid performance from its feature-rich and user-friendly design. The mail server software delivers low total cost of ownership (TCO) value designed...

Xem Thêm

Download Windows Server 2016

Windows Server 2016 là hệ điều hành Cloud-Ready hỗ trợ khối lượng công việc hiện tại của bạn và giới thiệu các công nghệ mới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi sang điện toán...

Xem Thêm
ĐỐI TÁC