Khi đăng ký tên miền tại Onet IDC , bạn sẽ được hưởng những dịch vụ khuyến mãi sau:

 
Lưu ý: đối với tên miền quốc tế vui lòng đọc thêm thông tin tại link: 
 
 
Dưới đây là bảng giá tên miền cập nhập mới nhất hiện nay
Bảng giá tên miền Quốc tế
Tên miền quốc tếPhí cài đặtDuy trì hàng nămChuyển về OnetGhi chú
.com Miễn phí 275.000 VNĐ 275.000 VNĐ/năm  
.net Miễn phí 275.000 VNĐ 275.000 VNĐ/năm  
.us Miễn phí 275.000 VNĐ 275.000 VNĐ/năm  
.biz Miễn phí 297.000 VNĐ 297.000 VNĐ/năm  
.org/.info Miễn phí 297.000 VNĐ 297.000 VNĐ/năm  
.tv Miễn phí 924.000 VNĐ 924.000 VNĐ/năm Tên miền Ti Vi
.eu Miễn phí 346.500 VNĐ 346.500 VNĐ/năm Tên miền khu vực Châu Âu, không được phép transfer
.asia Miễn phí 440.000 VNĐ 440.000 VNĐ/năm Tên miền khu vực Châu Á
.me Miễn phí 671.000 VNĐ 671.000 VNĐ/năm  
.co Miễn phí 858.000 VNĐ 858.000 VNĐ/năm  
.com.co/.net.co/.nom.co Miễn phí 495.000 VNĐ 495.000 VNĐ/năm  
.name Miễn phí 275.000 VNĐ 275.000 VNĐ/năm  
.cc Miễn phí 836.000 VNĐ 836.000 VNĐ/năm  
.mobi Miễn phí 495.000 VNĐ 495.000 VNĐ/năm  
.tel Miễn phí 374.000 VNĐ 374.000 VNĐ/năm  
.in Miễn phí 572.000 VNĐ 572.000 VNĐ/năm  
 
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Việt NamPhí cài đặtDuy trì hàng nămGhi chú
.vn* 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ/năm  Tên miền cấp 2 VN
.com.vn/.net.vn/.biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ/năm Tên miền cấp 3 VN
.edu.vn**/.gov.vn***/.org.vn/.info.vn/.pro.vn/.health.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ/năm Tên miền cấp 3 VN
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ/năm  
Thông tin thêm:
 
* Cho cá nhân và tổ chức/doanh nghiệp
 
** Chỉ dành cho các trường học và tổ chức giáo dục.
 
*** Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và địa phương, có đóng dấu quốc huy trên bản khai.
Bảng giá tên miền khác
Tên miền quốc tế mớiPhí cài đặtPhí năm đầuGhi chú
.xyz Miễn phí 297.000 VNĐ/năm  
.club Miễn phí 462.000 VNĐ/năm  
.pw Miễn phí 297.000 VNĐ/năm  
.website Miễn phí 495.000 VNĐ/năm  
.space Miễn phí 275.000 VNĐ/năm  
.uno Miễn phí 572.000 VNĐ/năm  
.christmas Miễn phí 902.000 VNĐ/năm  
.blackfriday Miễn phí 1.210.000 VNĐ/năm  
.sex Miễn phí 2.200.000 VNĐ/năm  
.sexy Miễn phí 715.000 VNĐ/năm  
.top Miễn phí 473.000 VNĐ/năm  
 
 
ĐỐI TÁC