Symantec

Symantec
Secure site

9.000.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Symantec Secure
Site Wildcard

45.000.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không có

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Symantec Secure
site with ev

19.500.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000

Bảo mật 01 Website

Độ tin cậy: Cao và an toàn

Thanh địa chỉ màu xanh:

So sánh tính năng

Symantec
Secure site pro

19.300.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Symantec Secure
site pro with ev

28.000.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000

Bảo mật 01 Website

Độ tin cậy: Cao và an toàn

Thanh địa chỉ màu xanh:

So sánh tính năng

Các gói dịch vụ Symantec đã bao gồm:

  • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

  • Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động

  • Dấu site seal bảo mật

  • Cấp phát lại không giới hạn

  • Độ dài của khóa 2048 bit

  • Triển khai không giới hạn server

  • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML

  • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

Tính năng Symantec

Symantec
Secure Site
Symantec
Secure Site Pro
Symantec Secure Site
Wildcard
Symantec Secure Site
With EV
Symantec
Site Pro With EV
Khả năng mã hóa Mã hóa mạnh mẽ cho website Mã hóa mạnh mẽ cho website Mã hóa mạnh mẽ cho website và tên miền con Mã hóa mạnh mẽ cao và đảm bảo cho website Mã hóa mạnh mẽ cao và đảm bảo cho website
Số domain được bảo mật 1 1 Không giới hạn sub domain 1 1
Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh
Độ tin cậy Cao Cao Cao Cao và an toàn Cao và an toàn
Chính sách bảo hiểm $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
Cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm 1-2 năm
Phương thức chứng thực Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp và nâng cao Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp và nâng cao
Thời gian cấp phát 1-3 ngày 1-3 ngày 1-3 ngày 2-7 ngày 2-7 ngày
Hỗ trợ SANs
Dấu hiệu bảo mật symantec symantec symantec symantec symantec
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
ĐỐI TÁC