Dịch vụ Quản trị máy chủ

Hỗ trợ cơ bản

(Basic Managed)

Miễn phí
(khi mua kèm Cloud Server)

Sao lưu nhanh: 1 bản / tuần

Tài khoản quản trị Root Access

Sao lưu web Không

Cấp VPS tạm tối đa 24 giờ

Hỗ trợ nâng cao

(Semi Managed)

250.000
vnđ/tháng

Sao lưu nhanh: 1 bản / tuần

Tài khoản quản trị Root Access

Sao lưu web

Cấp VPS tạm tối đa 3 ngày

Hỗ trợ toàn diện

(Fully Managed)

1.250.000
vnđ/tháng

Sao lưu nhanh: 2 bản / tuần

Tài khoản quản trị Root Access

Sao lưu web

Cấp VPS tạm tối đa 1 tuần

ĐỐI TÁC