DỊCH VỤ PROXY PRIVATE

ONET IDC cung cấp dịch vụ IP Proxy Private giúp quý khách sử dụng ẩn danh 1 cách hiệu quả, bảo mật dữ liệu, an toàn khi truy cập internet. Thích hợp cho các công việc kiếm tiền Online
Colocation

Bảng Giá Thuê PROXY Việt Nam

Gói 10 Proxy

450,000đ
/Tháng
Giao thức IP IPv4
Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
Data transfer
Unlimited
Băng thông
100Mbps
Best Seller

Gói 30 Proxy

1.350,000đ
/Tháng
Giao thức IP IPv4
Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
Data transfer
Unlimited
Băng thông
100Mbps

Gói 50 Proxy

2,250,000đ
/Tháng
Giao thức IP IPv4
Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
Data transfer
Unlimited
Băng thông
100Mbps

Gói 128 Proxy

5,760,000đ
/Tháng
Giao thức IP IPv4
Kiểu kết nối HTTP/ SOCKS5
Data transfer
Unlimited
Băng thông
100Mbps