Notepad++ 7.4.2 released – With support for SWIFT Language

28/12/2020
Chưa phân loại

Notepad++ 7.4.2 recently released, is not just a free source code editor, but also a Notepad replacement that supports several languages. It’s currently has support for MS Windows environment. This latest release now provides support for SWIFT language, fix for the regression of replace in files, as well as some fixed bugs and 1 enhancement.

Notepad++ Changelog Since 4.2.1

  • Add SWIFT language support.
  • Fix replace in files regression.
  • Enhance Find Replace dialog (resizable & remove search direction radio buttons).
  • A crash issue while doing a column insertion on a CJK unicode document fixed
  • Repeated notification dialog for modification from outside of Notepad++ fixed
  • A visual glitchy during tab drag and drop fixed
  • Fix Notepad++ hanging issue on start up due to its connection on Internet – disable the certification chain verification.
  • Fix the opened zero length file not saving bug.
  • Improve Document Peeker performance issue for large files.

Download Notepad++ 7.4.2

32-bit Downloads

64-bit Downloads

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cấu hình nhận Real-IP từ người dùng truy cập vào trang web thông qua Nginx

Trong bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt sử dụng Nginx làm reverse proxy cho WordPress...
30/12/2020

How to Install virtio Drivers on KVM-QEMU Windows Virtual Machines

In this article, I am going to show you how to install Windows on KVM/QEMU virtual machines that uses virtio Storage, Network...
Chưa phân loại
29/12/2020

How to Lock Screen on Ubuntu

The lock screen is an essential security feature of any operating system. Ubuntu is a Linux distro and that also puts a...
29/12/2020