Mua đồ @

Mua đồ @

Chatter: Một Chatter chuyên nghiệp vào một cửa hàng kêu: ""Bán cho tôi một Yahoo Messenger đi"

Chủ hàng: Là gì vậy ông?

Chatter: Là Ya ua, Ma sing gum

Chủ hàng: Té xỉu (chậc chậc)

]]>

  • Tags:

Bình luận

ĐỐI TÁC