HOSTING LINUX

Hosting linux với cấu hình server mạnh mẽ, dành cho các mã nguồn php thông dụng hiện nay như Joomla, Wordpress, Opencart, NukeViet, PhpBB, vBulletin, Discuz, OS Commerce
Included With Every Plan
  • LiteSpeed Web Server nhanh gấp 6 lần
  • Cài đặt Website One-Click với Softaculous
  • PHP phiên bản 5.2 đến 7.0
  • Chống Local- Attack với CloudLinux OS
  • Phần mềm quản trị Plesk 12 chuyên nghiệp
  • MySQL (MariaDB)
  • Hệ thống máy chủ DELL chuyên dụng
  • Khởi tạo dịch vụ miễn phí
  • Hệ thống Thống kê và Logs
  • Bảo mật đăng nhập bước hai Google Authenticator