3 tháng
Dell R1
6,600,000Đ
3 tháng
Dell R2
8,700,000Đ
3 tháng
Dell R3
10,500,000Đ
3 tháng
Dell R4