Tặng máy chủ khi thuê chỗ đặt máy chủ khi thanh toán 12 tháng tại Onet IDC cấu hình máy chủ như sau .

Dell R1
Dell R2
Dell R3
Dell R4
TPCOMS#2
  • 1U Rack
  • 10 IP
  • 500mbs Share Network
Đặt Máy Chủ TPCOMS
  • 1U Rack
  • 2 IP
  • 500mbs Share Network