199,000 đ
1 tháng
RH-1
Tài khoản
10
Dung lượng
10Gb
Băng thông
không giới hạn
349,000 đ
1 tháng
RH-2
Tài khoản
20
Dung lượng
20Gb
Băng thông
không giới hạn
589,000 đ
1 tháng
RH-3
Tài khoản
50
Dung lượng
50Gb
Băng thông
không giới hạn
799,000 đ
1 tháng
RH-4
Tài khoản
90
Dung lượng
100Gb
Băng thông
không giới hạn