Reseller Hosting

Reseller Hosting
 • RH-1

  199,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 10 Tài khoản
  • 10Gb Dung lượng
  • không giới hạn Băng thông
 • RH-2

  349,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 20 Tài khoản
  • 20Gb Dung lượng
  • không giới hạn Băng thông
 • RH-3

  589,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 50 Tài khoản
  • 50Gb Dung lượng
  • không giới hạn Băng thông
 • RH-4

  799,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 90 Tài khoản
  • 100Gb Dung lượng
  • không giới hạn Băng thông