Đăng ký tên miền

Chọn Tên miền tại ONET IDC để bắt đầu kinh doanh.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn sale!
$38
1 Year
$24
1 Year
$24
1 Year
.com.vn sale!
$32
1 Year
$18
1 Year
$18
1 Year
.com hot!
$13
1 Year
$14
1 Year
$14
1 Year
.net new!
$13
1 Year
$15
1 Year
$15
1 Year
.org sale!
$13
1 Year
$14
1 Year
$14
1 Year
.edu.vn
$20
1 Year
N/A
$10
1 Year
.biz
$13
1 Year
$13
1 Year
$13
1 Year
.top
$13
1 Year
$13
1 Year
$13
1 Year
.info
$15
1 Year
$13
1 Year
$13
1 Year
.asia
$17
1 Year
$17
1 Year
$17
1 Year
.tv
$41
1 Year
$41
1 Year
$41
1 Year
.club
$15
1 Year
$13
1 Year
$13
1 Year
.online
$15
1 Year
$36
1 Year
$36
1 Year
.us
$15
1 Year
$13
1 Year
$13
1 Year
.world hot!
$3
1 Year
$54
1 Year
$54
1 Year
.site
$1
1 Year
$26
1 Year
$26
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Onet

Miễn phí chuyển tên miền về Onet*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về Onet