Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn sale!
750,000 đ
1 Year
480,000 đ
1 Year
480,000 đ
1 Year
.com.vn sale!
630,000 đ
1 Year
350,000 đ
1 Year
350,000 đ
1 Year
.com hot!
250,000 đ
1 Year
280,000 đ
1 Year
280,000 đ
1 Year
.net new!
250,000 đ
1 Year
290,000 đ
1 Year
290,000 đ
1 Year
.org sale!
250,000 đ
1 Year
275,000 đ
1 Year
275,000 đ
1 Year
.edu.vn
400,000 đ
1 Year
N/A
200,000 đ
1 Year
.biz
250,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
260,000 đ
1 Year
.top
250,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
.info
300,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
.asia
340,000 đ
1 Year
340,000 đ
1 Year
340,000 đ
1 Year
.tv
800,000 đ
1 Year
800,000 đ
1 Year
800,000 đ
1 Year
.club
300,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
.online
300,000 đ
1 Year
700,000 đ
1 Year
700,000 đ
1 Year
.us
300,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
250,000 đ
1 Year
.world hot!
50,000 đ
1 Year
1,050,000 đ
1 Year
1,050,000 đ
1 Year
.site
20,000 đ
1 Year
500,000 đ
1 Year
500,000 đ
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Onet

Miễn phí chuyển tên miền về Onet*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về Onet