Cloud Hosting Linux

 • ClOUD HOST#1

  900,000/Năm
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng 10 GB


   Băng thông Không giới hạn


   Databases 25


   Website 10

 • ClOUD HOST#2

  1,800,000/Năm
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng 20 GB


   Băng thông Không giới hạn


   Databases 40


   Website 35

 • ClOUD HOST#3

  4,320,000/Năm
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng 70 GB


   Băng thông Không giới hạn


   Databases Unlimited


   Website 50