Hosting Linux
ClOUD HOST#1
75,000/Tháng
  Dung lượng 10 GB
  Băng thông Không giới hạn
  Databases 25
  Website 10
ClOUD HOST#2
150,000/Tháng
  Dung lượng 20 GB
  Băng thông Không giới hạn
  Databases 40
  Website 32
ClOUD HOST#3
360,000/Tháng
  Dung lượng 70 GB
  Băng thông Không giới hạn
  Databases Không giới hạn
  Website 50