Hosting Linux

 • START

  75,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng 10 GB


   Băng thông Không giới hạn


   Databases 25


   Website 10

 • Professional

  150,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng 20 GB


   Băng thông Không giới hạn


   Databases 40


   Website 35

 • ENTERPRISE

  360,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Dung lượng 70 GB


   Băng thông Không giới hạn


   Databases Unlimited


   Website 50