License Key VMWare vSphere 8 – Key VMWare Esxi 8

06/06/2023

Download File iSO Vmware vSphere 8 để cài mới hoặc nâng cấp VMWare Esxi 7.

 

Key vSphere 8 Enterprise Plus:

  • HG00K-03H8K-48929-8K1NP-3LUJ4
  • 4F40H-4ML1K-M89U0-0C2N4-1AKL4

Key vCenter 8 Standard:

  • 4F282-0MLD2-M8869-T89G0-CF240
  • 0F41K-0MJ4H-M88U1-0C3N0-0A214
VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ