Khuyến nghị đầu tư: Dogecoin( DOGE)

Khuyến nghị đầu tư: Dogecoin( DOGE)

Giá bật lên từ vùng hỗ trợ được hình thành bởi mức hỗ trợ SMA50 và 0.00000080. Đường RSI khẳng định sự đảo ngược giá trong vùng quá bán. Biểu đồ MACD hỗ trợ khả năng di chuyển lên trên. DMI cho phép mở các giao dịch dài. Chúng ta có cơ hội mua. Bởi vì biểu đồ hàng ngày có vẻ vượt mua và nó có khả năng đi xuống, tốt hơn nên sử dụng tín hiệu mua này như đối với giao dịch ngắn hạn với các mục tiêu lợi nhuận gần nhất.

Khuyến nghị đầu tư: DOGE/BTC

Giá mua: 0.0000009 BTC

Giá cắt lỗ: 0.00000078 BTC

Giá chốt lời (Target): 0.00000100 và 0.00000110 BTC

Nếu Nhà đầu tư không sử dụng Margin, hãy sử dụng 10% trong tổng số vốn của bạn.

Nhà phân tích: Disclaimer

Bình luận

ĐỐI TÁC