Khuyến nghị đầu tư: Monaco (MCO)

Khuyến nghị đầu tư: Monaco (MCO)

Ý tưởng đầu tư dựa trên tín hiệu đảo chiều từ mức hỗ trợ 0.001000 BTC. Đường RSI khẳng định xu hướng đảo chiều và đường MACD hỗ trợ xu hướng đi lên. Đường DMI cho thấy nhiều điều kiện thị trường và cho phép mở các giao dịch dài. Đó là một cơ hội đầu tư mới. Các nhà đầu tư có thể đặt mua ở mức giá 0.001150 BTC và cắt lỗ ở mức giá 0.000980 BTC. Mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn là 0.001300 BTC và dài hạn có thể lên tới là 0.001500 BTC. Phần khối lượng thương mại có thể được để lại cho lâu dài. Nếu bạn không sử dụng Margin (vốn vay) thì bạn nên đầu tư 10% trong tổng số tiền mặt của bạn để mua nó.

Giá Coin: MCO/ BTC

Giá mua vào : 0.001150 BTC

Chốt lỗ : 0.000980 BTC

Mục tiêu lợi nhuận: 0.001300 BTC đến  0.001500 BTC

Người viết: Disclaimer

Nguồn: Hacked.com

Bình luận

ĐỐI TÁC