Key vmware Vsphere sxi hypervisor Vsphere 6 Vsphere 7 VMware vCenter 7.0

06/06/2023

VMware vSphere 7 là một nền tảng ảo hóa cho phép bạn tạo và quản lý các máy ảo (VM) trên một máy chủ vật lý duy nhất. Nó được thiết kế để cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của các ứng dụng chạy trên các máy ảo đó, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng nhanh và hiệu quả hơn.

Key Vsphere hypervisor 6.7

JV425-4h100-vzhh8-q23np-3a9pp

Key VMware workstation 15

UZ3J8-D8F5M-M84LZ-W6WZZ-WP8T6
AZ5NK-4TGEJ-088PZ-96X5X-ZL2T4
VV510-AWYE1-M85QZ-NMYZG-QA8W6
ZG75A-4DY8K-489TQ-YQNZV-Y2UWA
CY7JA-2LZE4-480CQ-TDM7V-ZK8DF
YA75U-89XE4-08EQY-45WNT-NC890
YV5XR-0AG93-H845Q-DDZQC-M2KWF
AA1JR-0TX86-4847Y-JDQGV-YQKF8
ZA35K-FHX4Q-0848P-MGW5G-N28FD
YZ192-86X1N-H884Q-GWXEC-N7HV0
FZ5XU-40X0H-48EXP-DPYGT-MZKYA
YY3T0-42DEN-H88MZ-RDPEG-Y6RR0
AU75H-2EWE2-M85QQ-JXXNZ-MCHA4
FG3N0-FFD0P-0895Z-64P7C-XQRA2
GG1D8-4QXE1-481NY-C6XQX-Y3U9D
FU58K-2YX9J-M8ETZ-DWNEG-X7KAA
FF788-A1X86-08E9Q-5YN79-XV0YD
FC51U-43Z0L-H85TZ-NZQ5G-PZUW6
ZG75A-4DY8K-489TQ-YQNZV-Y2UWA
CY7JA-2LZE4-480CQ-TDM7V-ZK8DF
YA75U-89XE4-08EQY-45WNT-NC890
YV5XR-0AG93-H845Q-DDZQC-M2KWF
AA1JR-0TX86-4847Y-JDQGV-YQKF8
ZA35K-FHX4Q-0848P-MGW5G-N28FD
YZ192-86X1N-H884Q-GWXEC-N7HV0
FZ5XU-40X0H-48EXP-DPYGT-MZKYA
YY3T0-42DEN-H88MZ-RDPEG-Y6RR0
AU75H-2EWE2-M85QQ-JXXNZ-MCHA4
FG3N0-FFD0P-0895Z-64P7C-XQRA2
GG1D8-4QXE1-481NY-C6XQX-Y3U9D
FU58K-2YX9J-M8ETZ-DWNEG-X7KAA
FF788-A1X86-08E9Q-5YN79-XV0YD
FC51U-43Z0L-H85TZ-NZQ5G-PZUW6

Key Vcenter 6 standard

0F6PF-20K5L-9ZT01-7K956-03Q5V
HF61K-6511M-PZ8H0-2R270-13E7R
1V4T6-8R21Q-HZYF0-P1250-A2LLD
JY2D7-6904K-7ZA38-Y39G2-3344P
HF6MN-AHH83-7Z4Z0-8R8N0-C2KMU
HC2MT-4H3DH-9Z8R9-TV0Q4-9AT4Y
0C4XW-6N250-ZZWD0-ER056-CC0PQ
NY0GT-8W395-HZD89-AU050-0AAL6
JY2K5-8MJ9P-CZPZ1-8AA5K-934KG
J563P-FC15L-6839A-0T8H0-8RA44

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus key

JJ2WR-25L9P-H71A8-6J20P-C0K3F
HN2X0-0DH5M-M78Q1-780HH-CN214
JH09A-2YL84-M7EC8-FL0K2-3N2J2

VMware vCenter 7.0 Standard

104HH-D4343-07879-MV08K-2D2H2
410NA-DW28H-H74K1-ZK882-948L4
406DK-FWHEH-075K8-XAC06-0JH08

VMware vSphere 7 Enterprise Plus

JH09A-2YL84-M7EC8-FL0K2-3N2J2
JJ2WR-25L9P-H71A8-6J20P-C0K3F
HN2X0-0DH5M-M78Q1-780HH-CN214
5F64H-4PLD6-488D9-1J07M-0Q266

VMware vSphere 7 Enterprise Plus with Add-on for Kubernetes

1
4Y28A-FV213-488Q8-202E6-1P024
VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ