Kadu 4.3 Instant Messenger released – Install on Linux

28/12/2020

Kadu 4.3 Instant Messenger recently released, is a user-friendly, adware free, fast, stable as well as flexible open source Gadu-Gadu and Jabber/XMPP protocol Instant Messenger client for Linux, BSD, Mac OS X and Windows.

The v4.3 includes deprecated parts of Kadu 4 code been removed. Furthermore, Kadu 4 is not able anymore to import configuration from Kadu 0.6.5 and previous versions.

Kadu 4 Changelog

Following plugins were reomoved:

 • amarok1_mediaplayer – Amarok 1 is no longer in development
 • encryption_ng, encryption_ng_simlite – replaced by encryption_otr
 • growl_notify, itunes_mediaplayer – Kadu no longer supports MacOS X
 • history_migration, profiles_import – there is no need to import Kadu 0.6.5 configuration anymore
 • phonon_sound – default sound plugin is good enough
 • falf_mediaplayer – Falf no longer in development

Simplified hints plugin

 • Configuration of hints plugin was greatly simplified hence allowing many of hints’ bugs to be fixed

Gadu-Gadu improvements

 • Gadu-Gadu protocol supports synchronization of multisession statuses. If user is logged on Gadu-Gadu using more than one device, then Kadu will respect status changes made on these devices.

Better Windows integration

 • Status buttons in preview window:
 • Quckly jump to current/recent chats from taskbar:
 • It has better Windows integration.

It is now possible to change status using buttons in preview window on taskbar. Taskbar context menu allows for quick access to current/recent chats using Jump Lists.

How to Install Kadu 4.3 on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04

sudo apt-add-repository ppa:mati75/kadu  sudo apt-get update && sudo apt-get install kadu

How to remove Kadu 4.3 from Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04

sudo apt-get remove kadu
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt chương trình dạy học & đào tạo trực tuyến BigBlueButton !

BigBlueButton là gì? BigBlueButton (được gọi tắt BBB) là một phần mềm mã nguồn mở chạy trên...
28/07/2021

How do I completely wipe my hard drive in Ubuntu?: wipe, srm, scrub, shred and dd.

Usually Linux users use the command rm to remove files and directories. When we remove a file using the command rm we are...
29/12/2020

Set Screen Resolution using Kernel Boot Parameter on Linux

There are times when you boot into your favorite Linux distribution and the display resolution is set incorrectly. You might...
29/12/2020