Install Rhythmbox 3.4.1 – Audio Player on Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

Rhythmbox – a Gnome default music player is a free audio player that plays and helps organize digital music. It’s designed to work well under the GNOME Desktop using the GStreamer media framework. It is your one-stop multimedia application, supporting a music library, multiple playlists, internet radio, and more.

The latest release v3.4.x comes with a new web remote control plugin, addresses the grilo plugin crash on reload etc.

Rhythmbox 3.4.x Changelog

 • rhythmbox-3.3.1 grilo plugin crashes on reload
 • App crashes while updating metadata for file stored in read only filesystem
 • RhythmDB-CRITICAL **: rhythmdb_entry_unref: assertion ‘entry != NULL’ failed
 • App crashes while stopping track extraction from CD
 • “View All” button in iRadio plugin doesn’t fire filter changed notification
 • Missing sort order label in Automatic playlist dialog
 • Magnatune: “Select All” -> “Download Album” halts entire system
 • GIR Bindings Broken With 3.4 (rb_application_add_accelerator)
 • The app should not allow deletion of default items in side pane.
 • webremote plugin: Missing files in installation.
 • App crashed with SIGSEGV during import
 • A few translation updates

How to install the latest version on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository ppa:vascofalves/gnome-backports  sudo apt-get update  sudo apt-get install rhythmbox

How to remove the app from Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository --remove ppa:vascofalves/gnome-backports  sudo apt-get update  sudo apt-get remove rhythmbox

If you want to revert back to previous release, run the following commands

sudo apt-get remove rhythmbox && sudo apt autoremove  sudo apt-get update
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

OpenVAS Ubuntu Installation and Tutorial

OpenVAS is the open source version of Nessus, which emerged after Nessus became a closed source scanner. Nessus was among...
28/12/2020

Hướng dẫn tạo Usb boot Proxmox VE và cài đặt Proxmox VE bằng hình ảnh mới nhất

Proxmox VE (Virtualization Environment) là một nền tảng ảo hóa doanh nghiệp mã nguồn mở. Nó có một...

[linux_basic] Sticky Bit , SUID , SGID

Ở bài viết này, mình sẽ trình bày về một số khái niệm permission nâng cao hơn : Sticky Bit , SUID...
30/12/2020