Hướng dẫn cách Active Office 2021 Pro Plus bằng cmd, script, key KMS 2022

29/08/2022

Cách active Office 2021 Pro Plus không cần crack

Nếu các bạn đang tìm “Download Office 2021 Pro Plus Full Crack” hoặc “Cách crack Office 2021 Pro Plus” thì hiện tại các phần mềm crack KMS đa số chưa hỗ trợ crack Office 2021, mình đã test, chỉ KMSAuto Lite 1.6.4 là có thể kích hoạt Office 2021 Pro Plus bằng key KMS.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cách active Office 2021 Pro Plus bằng cmd, script, và phần mềm KMS.

✅ Phiên bản ⭐ Microsoft Office 2021 Pro Plus (Mới nhất)
✅ License key ⭐ Key Office 2021 Pro Plus bản quyền vĩnh viễn
💰 Miễn phí ⭐ CMD Key KMS miễn phí
💁‍♀️ Kiểm duyệt ⭐ Không có virus, phần mềm độc hại.

Phương án 1. Active Office 2021 Pro Plus bằng CMD

Bước 1. Mở CMD dưới quyền admin: nhấn tìm kiếm tìm cmd, nhấn chuột phải vào chọn Run as Administrator

Bước 2. Vào thư mục Office bằng cmd, copy lệnh bên dưới, paste vào cmd rồi nhấn Enter:

cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

Bước 3. Cài đặt Office 2021 volume license.

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Bước này là bắt buộc. Bạn không thể cài đặt Key KMS cho Office mà không có volume license (giấy phép số lượng lớn).

Bước 4. Kích hoạt Office 2021 Pro Plus bằng key KMS

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối với internet, sau đó chạy các lệnh sau:

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Nếu bạn thấy lỗi 0xC004F074, điều đó có nghĩa là kết nối internet của bạn không ổn định hoặc máy chủ đang bận. Hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đang có mạng và thử lại lệnh act cho đến khi kích hoạt thành công.

Đây là tất cả văn bản sẽ hiển thị trong cmd:

VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ