Hướng dẫn gỡ bỏ plesk trên linux centos,ubuntu uninstall Plesk

13/01/2021

1 Scripts hỗ trợ gỡ bỏ toàn bộ plesk trên máy chủ centos với ubuntu rất đơn giản.

wget https:/onet.vn/plesk_remove.sh
chmod 0755 plesk_remove.sh
./plesk_remove.sh
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Logrotate Ubuntu Tutorial

How to use Logrotate on Ubuntu Logrotate is a a system utility tool that is used to manage log files on Ubuntu. When a...
28/12/2020

Best Ubuntu Derivatives in 2018

The open source ideology is so powerful because it allows developers to build on existing projects and expand them to accomplish...
29/12/2020

Upgrade to Ubuntu 17.10 from 17.04 or 16.04

This article demonstrates how to upgrade to Ubuntu 17.10. Existing users can upgrade either from Ubuntu 16.04 or 17.04. An...
12/02/2020