Hướng dẫn gỡ bỏ plesk trên linux centos,ubuntu uninstall Plesk

13/01/2021

1 Scripts hỗ trợ gỡ bỏ toàn bộ plesk trên máy chủ centos với ubuntu rất đơn giản.

wget https:/onet.vn/plesk_remove.sh
chmod 0755 plesk_remove.sh
./plesk_remove.sh
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

A Guide to Using PPA Repositiories in Ubuntu

One of the benefits of using Ubuntu is the wide availability of a range of third party repositories. These repositories...
29/12/2020

Ubuntu 18.04 LTS Minimal Install Guide

The default Ubuntu desktop is heavy on resources. It requires a lot of RAM, hard disk space, good GPU and CPU to work perfectly....
28/12/2020

Test Drive Ubuntu 17.10 Server Distro on DigitalOcean

DigitalOcean is a cloud services provider that is quick to setup and easy to manage.  This makes it the perfect choice for...
12/02/2020