Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2019

Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2019

Bước 1:

yum update -y
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel glibc-devel glibc-static psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs

Bước 2: Update Kernel (Source)

wget -c https://onet.vn/update_source.sh;chmod 755 update_source.sh;./update_source.sh

Bước 3: cài đặt Directadmin Nulled + Capri skin (được tích hợp sẵn vào luôn)

wget -c https://onet.vn/da1443-en.sh;chmod 755 da1443-en.sh;./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log

Đợi 5 phút, khi nó hiện lên yêu cầu nhập thông tin thì điền như sau:

  • Type The file Name: chọn cái nào phù hợp với vps nhé, ví dụ VPS của tớ là Centos 6x 64bit tớ sẽ copy và dán services_es60_64.tar.gz .

ClientID: khacnam
LicenseID: khacnam

Hostname: Dòng này các bạn lưu ý điền địa chỉ quản lí vps sau này, ví dụ: server.khacnam.net

Sau mỗi lần nhập thông tin bên trên, Nó sẽ hỏi is this correct (y,n): các bạn gõ rồi nhấn Enter.
Cuối cùng nhập IP VPS , sau đó nó hỏi gì cũng nhấn y .
1,2,3 hay 4 ấy, các bạn chọn 4.

Cuối cùng là để đó cho nó tự cài đặt, mất khá lâu, khoảng 3 ~ 5 tiếng đồng hồ đấy.
Trong thời gian đó thì các bạn trỏ tên miền về ip của vps, nhớ trỏ cả tên miền phụ giống chỗ Hostname nhé.
Sau khi đợi vps cài đặt xong, nó sẽ hiện thông tin admin như thế này

Sau đó các bạn đăng nhập SSH vào VPS và tiến hành đổi pass của user admin bằng lệnh sau:

passwd admin

Mặc định tác giả của Script này đã mod thêm giao diện, để sử dụng giao diện mặc định của DirectAdmin các bạn vào: http://ip_cua_ban:2222/CMD_SKINS để đổi.

Hướng dẫn xóa trang đăng nhập tàu khựa:

Đăng nhập SSH vào VPS rồi chạy lệnh:

rm /usr/local/directadmin/data/templates/login.html

Hoặc các bạn cũng có thể trang trí cho trang đăng nhập này cực kì đơn giản bằng cách sử dụng Winscp để đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì truy cập đường dẫn /usr/local/directadmin/data/template tìm file login.html và sửa theo ý thích

Ngoài ra mình cung cấp Plesk Lifetime giá 500.000đ/VPS/Server .

Liên hệ khacnam26

Bình luận

ĐỐI TÁC