Hướng dẫn cài đặt plesk linux

23/08/2022

Hướng dẫn cài đặt plesk trên Linux với 1 lệnh duy nhất.

Sau khi đăng nhập vào VPS bằng SSH các bạn chỉ cần copy lệnh dưới dây và ấn enter là được nhé.

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)

Sau đó hãy chờ Plesk cài nhé. Khoảng 15-20 phút là xong. Có thể nhanh hơn.

Sau khi cài xong bạn bạn vào Plesk bằng:

  • IP_của_VPS:8443
  • Hoặc domain_của_bạn:8443 (Nếu domain của bạn đã ping về IP của VPS

Thông tin đăng nhập

  • user sẽ là: root
  • Password là pass của VPS nhé
VPS Giá Rẻ
vps giá rẻ