Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS7

28/12/2020

Vì phiên bản PHP5.x đã sắp đến thời gian ngừng hỗ trợ, do vậy một số ứng cần yêu cầu PHP 7.x trở lên như WordPress, Drupal, Joomla, Laravel, Magento … nhưng mặc định trong các phiên bản CentOS khi cài đặt thông qua yum lại sử dụng repos của PHP 5.x. Do vậy trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP 7.x trên hệ điều hành CentOS 7.x

1. Cài đặt repo chứa PHP 7.x

PHP 7.x có ở nhiều repo khác nhau nhưng trong hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng repository REMI

sudo yum install -y epel-release yum-utils sudo yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

2. Cài đặt PHP 7.x

2.1. Cài đặt PHP 7.3

Kích hoạt PHP 7.3 khi sử dụng repository REMI.

yum-config-manager --enable remi-php73

Cài đặt PHP 7.3 và các gói cần thiết.

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Kiểm tra lại phiên bản PHP sau khi đã cài xong

php -v

Kết quả

2.2. Cài đặt PHP 7.2

Kích hoạt PHP 7.x khi sử dụng repository REMI. Lưu ý: cần cài đặt các gói epel-release và yum-utils ở mục 1.

yum-config-manager --enable remi-php72

Cài đặt PHP 7.2

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd 

Kiểm tra lại phiên bản PHP vừa cài xong

php -v

Kết quả

2.3. Cài đặt PHP 7.1

Kích hoạt PHP 7.1 khi sử dụng repository REMI. Lưu ý: cần cài đặt các gói epel-release và yum-utils ở mục 1.

 yum-config-manager --enable remi-php71 

Cài đặt PHP 7.1

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql

Kiểm tra lại phiên bản PHP vừa cài

php -v
[[email protected] ~]# php -v PHP 7.1.30 (cli) (built: Jul  2 2019 17:22:20) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies     with Zend OPcache v7.1.30, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

3. Tổng kết

Tới đây bạn đã hoàn tất việc cài đặt PHP phiên bản 7.x trên hệ điều hành CentOS 7. Để sử dụng được PHP bạn có thể sử dụng các web server là Apache hoặc Nginx với các gói bổ trợ cho PHP và cấu hình thêm các tùy chọn.

Bạn có thể tham khảo các bài cấu hình về LAMP, LEMP để tham khảo thêm.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 server

Phiên bản Ubuntu 20.04 đã chính thức ra mắt. Có hai loại thường được sử dụng đó là ubuntu-desktop...
30/12/2020

PS command – Từng bước để thông thạo

Khi sử dụng hệ điều hành Linux, chắc hẳn mọi người đều đã biết đến câu lệnh ps. Bài...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt galera MariaDB trên Ubuntu 16

Việc sử dụng cluster sẽ tăng tính sẵn sàng cho hệ thống. Dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa...
28/12/2020