Hướng dẫn cài đặt nagios core 4.x trên Centos 7

28/12/2020

Ở bài trước chúng ta đã cùng đi tìm hiểu nagios là gì và cách thức nó hoạt động. Vậy nó được cài đặt gia sao và sử dụng như thế nào thì ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu

Ở bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một nagios server trên Centos7. Nó bao gồm những thành phần nào và nagios hoạt động ra sao. Nếu như các bạn chưa biết điều đó hãy đọc bài giới thiệu tổng quan về nagios

Thông số của VM

Hostname RAM Disk CPU IP
nagios server 1G 20G 1 core 192.168.80.221

Thực hiện

1. Cài đặt một số gói cần thiết

yum install httpd php php-cli gcc glibc glibc-common gd gd-devel net-snmp openssl-devel wget unzip -y

2. Tắt selinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

3. Tắt firewall

systemctl disable firewalld systemctl stop firewalld 

4. Tạo ra một user để tiến trình của nagios có thể chạy trên user này

useradd nagios groupadd nagcmd usermod -a -G nagcmd nagios usermod -a -G nagcmd apache

5. Dùng wget để download và cài đặt nagios

cd /tmp wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.1.1.tar.gz tar zxf nagios-4.1.1.tar.gz cd nagios-4.1.1 ./configure --with-command-group=nagcmd make all make install make install-init make install-config make install-commandmode make install-webconf

6. Tạo ra một user để truy cập website nagios

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

7. Download và cài đặt nagios plugins

cd /tmp wget http://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.1.1.tar.gz tar zxf nagios-plugins-2.1.1.tar.gz cd /tmp/nagios-plugins-2.1.1 ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-openssl make all make install

8. bắt đầu dịch vụ nagios và httpd

service httpd start service nagios start

9. Truy cập vào website vào đăng nhập với tài khoản mật khẩu ở bước 6

192.168.80.211/nagios

Sau khi cài đặt xong một nagios server thì nó sẽ chỉ giám sát CPU; RAM; Disk…. tại nagios server. Để có thể giám sát được nhiều dịch vụ đối với các máy từ xa thì ta phải cài đặt thêm plugins. Hãy cùng tìm hiểu bài hướng dẫn cài đặt plugins NRPE để có thể giám sát được nhiều host.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Samba Server

Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho...
30/12/2020

Firewall [ Phần 4 ] Xây dựng mô hình firewall với Firewalld Service

Lời mở đầu Sau series những bài tìm hiểu về firewall, hôm nay để tổng kết lại những gì tìm...
30/12/2020

Tiến trình và phân loại tiến trình trên Linux

Khi làm việc với hệ điều hành, ta luôn gặp cụm từ process hay tiến trình. Vậy tiến trình là...
30/12/2020