How to install the Elegant Simple Weather Indicator 0.9 for Linux

28/12/2020

Simple Weather Indicator 0.9 recently released, is an elegant and very simple weather indicator for Ubuntu unity and Gnome 3. Simple Weather Indicator is written and developed in Python and it uses an in-house free/open source Weather API called Eris to fetch most current weather condition based on the user’s location.

Simple Weather Indicator Features

 • Elegant and Simple
 • Comes with some configurable elements such as:
  • Automatic / Manual location detection
  • Show/hide location
  • Enable/disable indicator startup
  • Temperature scale suppert (Celsius, Fahrenheit)
  • Rounding weather temperature
 • Feature Rich Customization
  • Overall weather condition
  • Humdity level
  • Wind speed
  • Weather cloudiness, pressure as well as visibility
 • It has a small footprint on the system
 • Was implemented with free and public API (Eris Weather API)

How to Install Simple Weather Indicator on Ubuntu Zesty Zapus 17.04, Yakkety Yak 16.10, Xenial Xerus 16.04 LTS, Wily Werewolf 15.10 (Until version 0.8.2), Vivid Vervet 15.04, Trusty Tahr 14.04 LTS

sudo add-apt-repository ppa:kasra-mp/ubuntu-indicator-weather  sudo apt update && sudo apt install indicator-weather 

How to Install Simple Weather Indicator on Debian distros

 • You need to get the “.deb” URL of the latest release and download from here
sudo apt-get install gdebi  wget https://github.com/kasramp/UbuntuIndicatorWeather/releases/download/v0.9/indicator-weather_0.9-0ubuntu4_all.deb  sudo gdebi indicator-weather* 

How to Install Simple Weather Indicator from source code for other Linux distros

 • You need to get the “.tar.gz” URL of the latest release and download from here
wget https://github.com/kasramp/UbuntuIndicatorWeather/archive/v0.9.tar.gz  tar -xvf v0.9.tar.gz  cd UbuntuIndicatorWeather*  ---- I had to install python-gi since I was getting this error "ImportError: No module named gi" ---- sudo apt-get install python-gi 
 
./indicator-weather

How to uninstall Simple Weather Indicator

sudo apt-get remove indicator-weather
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Graylog] [Lab] [Phần 5] Hướng dẫn tạo Grok patterns với log SSH

Grok patterns là kỹ thuật xác định cấu trúc log data, có thể sử dụng grok pattens sẵn có hoặc tạo...
30/12/2020

Differences Between Release Engineering and DevOps

Today most companies are adopting some form of DevOps and configuration management philosophy. They are automating their...
28/12/2020

[CentOS8] Hướng dẫn cài đặt MySQL-8.x trên CentOS-8

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến trên các hệ thống linux,...
30/12/2020