How to Install latest Dropbox Cloud Storage App on Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

Dropbox Cloud Storage is a storage application and service that enables users to store and sync files online and between computers. Dropbox has a cross-platform client (Windows, Mac, Linux and even Android) that enables users to drop any file into a Dropbox folder that is then synced to the web and the users’ other computers with the Dropbox client. Files in the Dropbox folder may then be shared with other Dropbox users or accessed from the web. Users may also upload files manually through a web browser.

Dropbox Feature Highlight

 • Get 2 GB online storage for free.
 • Transfer only changed/new content.
 • Business accounts are supported and it starts with 1 TB online storage with 5 Users.
 • Available for all known platforms Windows, Mac and Linux.
 • Get up-to 16 GB online storage with referrals.
 • Available for most of the mobile platforms Symbian, Android, iOS.
 • Available for most of the devices Laptops, Desktops, Servers, Mobile – Blackberry, iPhone, as well as ipad.
 • Works even when you are working offline.
 • Can be configured to set bandwidth limit.
 • Files Available on the go.
 • Pro Dropbox account gets 500GB online storage.
 • Edit files in real-time directly in dropbox.
 • Easy sharing as well as User-Friendly file upload.

There is currently no available changelog for Dropbox. This would be updated as soon as the changelog is made available.

How to Install Dropbox Cloud Storage on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 and Ubuntu 14.10

32bit OS

sudo apt-get install gdebi  wget https://linux.dropboxstatic.com/packages/debian/dropbox_2.10.0_i386.deb  sudo gdebi dropbox_2.10.0_i386.deb

64bit OS

sudo apt-get install gdebi  wget https://linux.dropboxstatic.com/packages/debian/dropbox_2.10.0_amd64.deb  sudo gdebi dropbox_2.10.0_amd64.deb

How to Install Dropbox Cloud Storage on CentOS, Fedora, RHEL

32bit OS

wget https://linux.dropboxstatic.com/packages/fedora/nautilus-dropbox-2.10.0-1.fedora.i386.rpm  rpm -Uvh nautilus-dropbox-2.10.0-1.fedora.i386.rpm

64bit OS

wget https://linux.dropboxstatic.com/packages/fedora/nautilus-dropbox-2.10.0-1.fedora.x86_64.rpm  rpm -Uvh nautilus-dropbox-2.10.0-1.fedora.x86_64.rpm
 • After installation is completed, start dropbox and follow the on screen setup to download the most recent update

 

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Moodle [Part 5] – Hướng dẫn thêm tài khoản người dùng vào hệ thống Moodle

Ở các bài viết trước, Onet đã có những bài viết về việc triển khai cài đặt hệ thống...
30/12/2020

Ubuntu Enable Universe

Have you ever installed new software or updates on Ubuntu and wondered what the four options it prompts are? Well, by default,...
29/12/2020

[Zabbix] Giám sát windows process

Hệ điều hành windows trở nên phổ biến trên toàn thế, chúng ta không ai là chưa thao tác sử...
30/12/2020