Hosting Windows

Cloud Host 1 – Windows
75.000
vnđ/tháng

Dung lượng 10 GB

Băng thông Không giới hạn

Databases 25

Website 1

Backup hằng ngày

Miến phí EMAIL PRO3

Cloud Host 2 – Windows
150.000vnđ
vnđ/tháng

Dung lượng 20 GB

Băng thông Không giới hạn

Databases 40

Website 15

Backup hằng ngày

Miến phí EMAIL PRO3

Cloud Host 3 – Windows
360.000
vnđ/tháng

Dung lượng 70 GB

Băng thông Không giới hạn

Databases Không giới hạn

Website 50

Backup hằng ngày

Miến phí EMAIL PRO3

Bảng điều khiển chuyên nghiệp
Tính năng cloud hosting
Windows
Linux
Email
POP3/SMTP
WebMail
Duyệt webmail bằng di động
Email forward
Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Alias
Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Auto-Responser
Catch All Email Address
Chống Virus và Spam
Sender ID (SPF)
ĐỐI TÁC