Đăng ký Domain name/ Tên miền nghĩa là gì ?

Đăng ký Domain name/ Tên miền nghĩa là gì ?

Đăng ký domain là bạn giữ trước cho mình tên đó , bất cứ ai khác đều không thể đăng ký trùng tên với bạn được. bạn có thể bán hay cho thuê domain đó cho nguời khác.

 
  • Tags:

Bình luận

ĐỐI TÁC