Gọi thần chú Blockchain, Cổ phiếu Công ty nông nghiệp HVA tăng gần 300% với 13 phiên trần

Gọi thần chú Blockchain, Cổ phiếu Công ty nông nghiệp HVA tăng gần 300% với 13 phiên trần

Theo chân Long Blockchain. Một công ty tại Hoa Kỳ, sau khi đổi tên từ Long Island Iced Tea Corp qua Long Blockchain giá cổ phiếu đã tăng hơn 500%. Không chịu kém cạnh, tại Việt Nam. Công ty Cổ phần đầu tư HVA chuyên về nông nghiệp công bố triển khai dự án Blockchain. Giá tăng từ 3.300 VND lên theo chiều thẳng đứng 9.400 VND, tăng trưởng gần 300%

Theo báo cáo giải trình của HVA trình Sở Chứng Khoán cho biết:
“Ngày 16/12/2017, HVA đã có quyết định về việc triển khai 1 số dự án mới nhiều tiềm năng như cho vay ngang hàng trên nên tảng Blockchain và dự án Crowdfunding. Đến ngày 25/12/2017, Công ty cũng đã khai trương cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng FundGo từ ngày 01/01/2018 nhằm hỗ trợ các startup. Hiện nay, Công ty cũng đang kêu gọi vốn cộng đồng để triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng công nghệ Blockchain. Theo HVA, dự kiến dự án này sẽ đem lại nguồn thu lớn trong thời gian tới cho HVA”

Nếu bạn muốn cổ phiếu của bạn x3 x10, hãy cho từ Blockchain vào tên công ty nhé

Tiger Thông

Bình luận

ĐỐI TÁC