GeoTrust SSL

Rapid SSL

580.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Rapid SSL
Wildcard

3.830.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

True business ID
Wildcard

12.240.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

GeoTrust
QuickSSL Premium

2.865.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Các gói dịch vụ GeoTrust đã bao gồm:

  • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

  • Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động

  • Triển khai không giới hạn server

  • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư

  • Độ dài của khóa 2048 bit

  • Dấu site seal bảo mật

  • SSL giá rẻ cấp phát nhanh

  • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

Tính năng GeoTrust

RapidSSL RapidSSL Wildcard QuickSSL Premium True BusinessID True BusinessID Wildcard True BusinessID with EV
Khả năng mã hóa Mã hóa cơ bản cho tên miền Mã hóa cơ bản cho tên miền và tên miền con Chỉ mã hóa SSL, mã hóa cơ bản cho tên miền Mã hóa mạnh mẽ cho tên miền Mã hóa mạnh mẽ cho tên miền và tên miền con Mã hóa tối đa và an toàn cho tên miền
Số domain được bảo mật 1 Không giới hạn sub domain 1 1 Không giới hạn sub domain 1
Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh
Độ tin cậy Chuẩn Chuẩn Chuẩn Cao Cao Cao nhất
Chính sách bảo hiểm $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 2,500,000 $ 1,250,000 $ 1,500,000
Cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm
Phương thức chứng thực Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp
Thời gian cấp phát 30 phút 30 phút 30 phút 1-3 ngày 1-3 ngày 1-3 ngày
Hỗ trợ SANs
Dấu hiệu bảo mật RapidSSL RapidSSL geotrust geotrust geotrust geotrust
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
ĐỐI TÁC