Khuyến mãi vps

[Help] Web mình bị lỗi 500 - Internal server error.

#1
Web mình bị lỗi 500 - Internal server error.
demo : http://biennhan.tanvienthanh.com/TNAD/


500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.


Mình đã liên hệ với nhà cung host họ nói lỗi phần config, mình config trên local chạy bình thường còn up lên host không chạy dc.


mong các bạn giúp đỡ. Thank all!
 

Similar threads

lethien.apple

Well-Known Member
#5
1./ code bạn viết Aspx hay Php ?
2./ Lỗi này mình chỉnh được.
3./ Nếu bạn oke thì alo 0983501779
bạn cho mình xin yahoo dc hok?

Mình dùng hosting win iis7

Log Manager

2012-08-21 12:00:58 W3SVC11959 WIN-JUKRI8TNTJ2 112.78.15.110 GET /TNAD/Main.asp - 80 - 180.93.225.216 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:14.0)+Gecko/20100101+Firefox/14.0.1 sess_id=c249d961b2cbf2a8cf890f664308c8e9;+__utma=83475347.2143986081.1345207135.1345378058.1345424445.7;+__utmz=83475347.1345207135.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none);+ASPSESSIONIDAQCDDCBD=KMLFPGNAPMEGFPBGGJEKEBFI;+ASPSESSIONIDASDDDDBD=IDIFFPJBLEICGNLLHDKHLPGI - biennhan.tanvienthanh.com 200 0 0 668 639 31
2012-08-21 12:00:58 W3SVC11959 WIN-JUKRI8TNTJ2 112.78.15.110 GET /TNAD/Home.asp |56|ASP_0131|Disallowed_Parent_Path 80 - 180.93.225.216 HTTP/1.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:14.0)+Gecko/20100101+Firefox/14.0.1 sess_id=c249d961b2cbf2a8cf890f664308c8e9;+__utma=83475347.2143986081.1345207135.1345378058.1345424445.7;+__utmz=83475347.1345207135.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none);+ASPSESSIONIDAQCDDCBD=KMLFPGNAPMEGFPBGGJEKEBFI;+ASPSESSIONIDASDDDDBD=IDIFFPJBLEICGNLLHDKHLPGI http://biennhan.tanvienthanh.com/TNAD/Main.asp biennhan.tanvienthanh.com 500 0 0 1404 670 202
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top