Khuyến mãi vps

VD2J Gallery V1 (asp code)

#1

Similar threads

magicboot

Well-Known Member
#5
Khi nhấp xem hình lớn nó báo lổi:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Cannot update. Database or object is read-only.
/test/gallery/view.asp, line 93

Đoạn code nó đây, bác nào biết vì sao không ?

<%
'Update luot xem
set viewxem=server.createObject("ADODB.recordset")
strxem="select * FROM anh WHERE anhid="&pic&" "
viewxem.CursorType = 2
viewxem.LockType = 3
viewxem.open strxem,db
xem=viewxem("luotxem")+1
viewxem("luotxem")=xem
viewxem.update
viewxem.close
%>
 

baby2j

Well-Known Member
#6
Ðề: Re: VD2J Gallery V1 (asp code)

Khi nhấp xem hình lớn nó báo lổi:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Cannot update. Database or object is read-only.
/test/gallery/view.asp, line 93
Cái này bạn phải chỉnh sửa trong Host để cho phép người dùng có thể View,Write,Delete với toàn bộ các file,folder và đặc biệt với database .
 
#7
Bản Photo anlbum này khá hay. Rất cảm ơn Admin của VN5STARS. Nhưng rất tiếc bạn đã để lộ thông tin quan trọng khi mình kiểm tra demo trên vn5stars mình đã phát hiện điều đó.
Đây là một diễn đàn lành mạnh các bạn hãy cùng nhau vì nền CNTT Việt Nam phát triển đừng vì lợi ích cá nhân mà phá hoại người đã hết lòng vì cộng đồng.
Chúc diễn đàn nhày càng phát triển mạnh mẽ
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top