Khuyến mãi vps

Share code MVCLUB tùy biến nhiều thể loại web

#1
Hôm nay, vì sự nao nức quá của mọi người, MVCLUB sẽ share mã nguồn site chính của Mạng Việt. Các bạn có thể tùy biến website này bằng cách chỉnh từ ngữ cho nó biến thành site tin tức, forum, âm nhạc, blog, ... (nói chung là mọi thứ) ! Chú ý giữ bản quyền giúp mình nhé ! Hãy để dòng chữ Mã nguồn viết bởi v2honline (Nguyễn Phú Sỹ) - YM : phu_sy2006 nha ! Ai không để là mình kiện đó !
DEMO LINK MỚI
LINK DOWNLOAD (UPDATE LIÊN TỤC)
ĐÃ CẬP NHẬT LINK DOWNLOAD MỚI TỪ MANGVIET.BIZ
 

v2honline

Active Member
#7
Ðề: Share code MVCLUB tùy biến nhiều thể loại web

Demo vẫn vô tốt (do bạn vô trúng hồi mình đang update code mới nên lỗi :D)
Thông báo : Đã cập nhật link mới, vô down nghen !
 
#8
Ðề: Share code MVCLUB tùy biến nhiều thể loại web

Test thử cái nhưng ko thấy "náo nức" lắm vì code vẫn còn lỗi khi thêm ký tự sau querystring :
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in string in query expression 'machude=1''.
/_____15_/mangviet/home/config.asp, line 16
 

v2honline

Active Member
#9
Ðề: Share code MVCLUB tùy biến nhiều thể loại web

Thay code trong config.asp thành code sau :
<%
session.codepage=65001
tenweb = "Mạng Việt - Câu lạc bộ webmaster & programmer"
If request.querystring("v")="baiviet" Then
openconn
set rs= server.createobject("ADODB.recordset")
rs.open "select * from BaiViet where mabaiviet=" & request.querystring("id"),conn
If not rs.eof Then
tenweb = Replace(rs("tieude"),":daunhaydon:","'") & " - " & tenweb
End If
rs.close
closeconn
ElseIf request.querystring("v")="tmcon" Then
openconn
set rs= server.createobject("ADODB.recordset")
rs.open "select * from ChuDe where machude=" & request.querystring("id"),conn
If not rs.eof Then
tenweb = Replace(rs("tenchude"),":daunhaydon:","'") & " - " & tenweb
End If
rs.close
closeconn
ElseIf request.querystring("v")="tm" Then
openconn
set rs= server.createobject("ADODB.recordset")
rs.open "select * from DanhMuc where madanhmuc=" & request.querystring("id"),conn
If not rs.eof Then
tenweb = Replace(rs("tendanhmuc"),":daunhaydon:","'") & " - " & tenweb
End If
rs.close
closeconn
End If
'If request.querystring("td")<>"" Then tenweb = replace(replace(request.querystring("td"),"@"," "),"/acong/","@") & " - " & tenweb
%>
Bây giờ, bạn đã có code hoàn chỉnh !
@Anh lywizhung : Để cho tiện cập nhật mới, file này em mới ko upload lên. Vui lòng để lại như cũ :D
 
#14
Hôm nay, vì sự nao nức quá của mọi người, MVCLUB sẽ share mã nguồn site chính của Mạng Việt. Các bạn có thể tùy biến website này bằng cách chỉnh từ ngữ cho nó biến thành site tin tức, forum, âm nhạc, blog, ... (nói chung là mọi thứ) ! Chú ý giữ bản quyền giúp mình nhé ! Hãy để dòng chữ Mã nguồn viết bởi v2honline (Nguyễn Phú Sỹ) - YM : phu_sy2006 nha ! Ai không để là mình kiện đó !
DEMO LINK MỚI
LINK DOWNLOAD (UPDATE LIÊN TỤC)
ĐÃ CẬP NHẬT LINK DOWNLOAD MỚI TỪ MANGVIET.BIZ
Attack lên cho bà con luôn nè .
Code này chưa test nên hong biz , hong cool lắm nhưng về fix lại chắc đẹp hơn ^^!
 
#15
code này hay đấy, bạn ơi up bản mới lên đi(bản này chua có bộ soạn thảo), cám ơn nhiều. bạn nào có ý tưởng phát triển code này cũng hay.
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top