Khuyến mãi vps

Share các bài tập quản lý nè

conan46_vp

New Member
#3
minh da thu phan trac nghiem va nhan su deu bao loi:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/tracnghiem/matma.asp, line 2

Nho ban giup cho!!!
Thanks!
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top