Khuyến mãi vps

Nhờ mọi người xem giúp lỗi sau!

#1
mình dùng câu lệnh sau:
strSQL="select sum(tien) as tienchuathue from thanhtoan where matt='"&matt&"'' "
RS3.Open strSQL,Conn,3,1

mình lấy ra tien như sau:
<td valign=""middle"" align=""center"" nowrap style=""padding:3"" width=""10%"" value=""tg"" ><b><font face=""Arial"" size=""2"" >"&round(RS3("tienchuathue"))&" </font></b></td>

và gặp lỗi:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/qlthuebao/popup_exp_incodinh.asp, line 133

line 133 chính là dòng lấy ra tienchuathue trên.

Vấn đề là mình dùng CSDL là oracle, nếu như dùng SQL2000 thì vẫn lấy ra được nhưng khi mình kết nối với bảng đó ở trong oracle thì gặp lỗi trên.

Mong được sự giúp đỡ của các bạn! Thân.
 

Similar threads

sedaok

Well-Known Member
#2
oracle thì mình ko rành
nhưng theo câu báo lỗi thì mình nghĩ là câu lệnh truy vấn ko đúng với oracle
bạn có thể test chuỗi strSQL="select sum(tien) as tienchuathue from thanhtoan where matt='"&matt&"'' " bằng 1 chuỗi đơn giản hơn nào đó xem nó có chạy đc bên oracle ko
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top