Khuyến mãi vps

Hướng dẫn đổi Port SSH trên CentOS

#1
Ta thường sử dụng dịch vụ SSH để kết nối đến các máy chủ Linux. Mặc định Port SSH của các máy chủ Linux thường là 22. Tuy nhiên nếu để mặc định Port 22 thì dễ bị tấn công Brute Pass. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đổi Port SSH để tăng cường bảo mật máy chủ Linux

Để xem dịch vụ SSH đang lắng nghe qua port nào ta dùng lệnh sau

netstat -tpln | grep ssh


Để thay đổi Port mặc định của dịch vụ SSH, ta phải thay đổi trong file cấu hình sshd_config

vi /etc/ssh/sshd_config
Bạn tìm đến dòng #Port 22, bỏ dấu # phía trước và thay port 22 thành một port khác mà bạn muốn (Lưu ý Port thay đổi không được trùng với các port khác đang chạy). Ở đây tôi sẽ thay Port 22 thành Port 1991Các bạn nhớ save lại và thoát ra. Tiếp theo, bạn chạy lệnh service sshd restart để khởi động lại dịch vụ SSHSau đó bạn phải mở port 1991 trên iptables. Để cấu hình iptables bạn dùng lệnh

vi /etc/sysconfig/iptables
Bạn save và thoát ra. Sau đó chạy lệnh service iptables restart để khởi động lại dịch vụ iptablesCuối cùng bạn chạy lại lệnh netstat -tpln | grep ssh để kiểm tra xem dịch vụ SSH đã lắng nghe trên Port 1991 hay chưaVậy là tôi đã cấu hình xong việc đổi port cho dịch vụ SSH. Chúc các bạn thành công
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top