Khuyến mãi vps

Hướng dẫn cài đặt Wowza linux centos and Ubuntu

#1
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Wowza Streaming Engine (Bản Trail)
Menu
  1. Tải bộ cài đặt
  2. Cài đặt
  3. Khởi động Wowza Engine
  4. Thêm live video từ broadcaster
1. Tải bộ cài đặt
Để tải bộ cài đặt Wowza Streaming Engine, chúng ta vào trang chủ tại

Wowza Live Streaming Software - Best Cloud Platform for Live Media

Sau đó, bấm vào Trail để tải bản cài đặt dùng thử 180 ngày.Chọn Wowza Engine StreamingĐiền thông tin cá nhân của bạn, key trail sẽ được gửi và email của bạnMột bảng chọn platform hiện ra, chúng ta chọn Linux 64 bitClick chuột phải vào nút Download và chọn Sao chép địa chỉ liên kết (Đối với trình duyệt tiếng Việt)Sau đó, dùng wget để tải về trên TerminalChúng ta check mail để lấy key mà Wowza đã gửiEmail gửi về với nội dung chính là License Key, Thông tin của chủ key và ngày hết hạn

2. Cài đặt
2.1 Chuẩn bị môi trường cài đặt
Wowza cần Java để thực thi các hoạt động, vì vậy chúng ta cần cài đặt Java JDK hoặc JRE Server, khuyến cáo từ trang chủ là dùng bản 8.

Tải JAVA mới nhất từ trang chủ:
Java SE Development Kit 8 - Downloads

Cài đặt
Hiện tại, bản Java mới nhất là jdk-8u111. Sau khi tải về, chúng ta sẽ chạy cài đặt bằng lệnh rpm và cà đặt biến môi trường:
rpm -ivh jdk-8u111-linux-x64.rpm
java -version
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_111/jre
sh -c "echo export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_111/jre >> /etc/environment"


2.2 Cài đặt Wowza Streaming Engine
Sau khi tải xong bản setup của Wowza, chúng ta phân quyền cho nó bằng lệnh chmod và chạy cài đặt

chmod +x WowzaStreamingEngine-4.5.0-linux-x64-installer.run
./WowzaStreamingEngine-4.5.0-linux-x64-installer.run

Sau khi chạy file, setup sẽ hỏi chúng ta có muốn tiếp tục. Bấm Enter để đồng ý.Wowza sẽ đưa ra các điều khoản sử dụng, bấm Enter để cuộn trang.Chọn Y để Đồng ý với các điều khoản sử dụng

<img src="http://image.prntscr.com/image/5e231e15112c4351a43f480320562304.png"

Điền key trail mà Wowza đã gửi cho bạn vào mail khi đăng kí dùng thửTạo tài khoản quản trị Wowza Streaming EngineChúng ta chọn Wowza Streaming Engine 4.5.0 và cho nó khởi động cùng với hệ thốngTiếp tục chọn Y và quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong vài phút. Khi có thông báo như phần bôi đỏ trong hình thì quá trình cài đặt diễn ra thành công.Như vậy, chúng ta đã cài đặt xong Wowza.

3. Khởi động Wowza Engine
Từ trình duyệt Web, chúng truy cập vào Wowza qua địa chỉ IP của Server và port 8088 và bấm NextChú ý: Nếu không truy cập được, hãy kiểm tra lại SELinux và iptables.

sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/g /etc/selinux/config
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8088 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1935 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables reload

Tiếp theo, Wowza giới thiệu qua về workflow. Bấm Next để tiếp tụcĐăng nhập bằng tài khoản quản lý mà chúng ta vừa tạo ở trên.Tạo user publisher để public các livestream, Bấm Done để vào DashboardGiao diện Dashboard của Wowza, chúng ta có thể xem trạng thái của nó ở đây.4. Thêm live video từ broadcaster
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top