Khuyến mãi vps

Hướng dẫn cài đặt Plesk trên Linux

#1
Cấu hình yêu cầu (đối với Server hoặc VPS)
  • RAM: 512MB – 1GB RAM (tối thiểu 512MB RAM)
  • HDD hoặc SSD: 10 GB (tối thiểu)
  • OS: CentOS, Debian, Ubuntu Server, RedHat Enterprise (Khuyên dùng CentOS 6.x, 7.x ; Debian 7.0; RedHat Enterprise 7.x)
Yêu cầu các gói dịch vụ hỗ trợ:
Yêu cầu gói dịch vụ tối thiểu: wget
Mã:
yum install wget -y
Dịch vụ selinux và iptables không hoạt động. Hướng dẫn Turn-off dịch vụ vui lòng xem bên dưới:
Các bước cài đặt plesk trên Linux:

Đối với cài đặt Plesk, bạn cần phải cấu hình máy chủ Linux hoặc máy ảo với truy cập internet.
Đăng nhập VPS/Server đã cài đặt hệ điều hành CentOS bằng User Root thông qua putty.
Yêu cầu trỏ file Host cho Server thông qua câu lệnh: vi /etc/sysconfig/network. Thay đổi thông số mặc định ở dòng Hostname=FQDN (Ví dụ: sv99.onet.vn )
Kết nối máy chủ và tải trình cài đặt plesk từ trang của hãng về
Mã:
wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
chmod +x plesk-installer
./plesk-installer
 
Khuyến mãi vps

ADS

Top