Khuyến mãi vps

Hướng dẫn cài đặt Cpanel/Whm Mới nhất

#1
Bước 1 cần disable networkmanager mới cài được Cpanel

Mã:
systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service
Bước 2 cài đặt Cpanel theo lệnh sau trước khi cài đặt Cpanel yêu cầu trỏ hostname về ip .
Mã:
cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest
 
Last edited:
Khuyến mãi vps

ADS

Top