Khuyến mãi vps

Giới hạn IP được phép truy cập dịch vụ SSH

#1
Để truy cập vào các máy chủ Linux ta thường sử dụng 1 dịch vụ có tên SSH. Mặc định dịch vụ này chạy ở Port 22. Các hacker thường sử dụng kỹ thuật Brute Force để tấn công dịch vụ này.

Thường thì những System Admin sẽ đổi Port mặc định của dịch vụ SSH, giới hạn lại số lần đăng nhập sai hoặc cấu hình SSH Key. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn giới hạn IP được phép truy cập SSH đến Server Linux

Đầu tiên, các bạn mở file /etc/hosts.allow và kéo xuống phía dưới và thêm dòng sau
Mã:
sshd: IP_Allow_Access_SSH : allow
sshd: ALL : deny
Ex:
sshd: 1.1.1.1 : allow
sshd: ALL : deny
Trên máy chủ CentOS bạn cấu hình như sau
ALL : 1.1.1.1 : allow
Sau đó bạn nhớ save lại và thử SSH với IP khác IP đã cho phép
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Khắc Nam Hướng dẫn cài đặt 0

Similar threads

Khuyến mãi vps

ADS

Top